١ کارت شارژ مورد نظرتان را انتخاب کنید :

ایرانسل

همراه اول

تالیا

رایتل

کارت شارژ ایرانسل 1000 تومانی

کارت شارژ ایرانسل 2000 تومانی

کارت شارژ ایرانسل 5000 تومانی

کارت شارژ ایرانسل 10000 تومانی

کارت شارژ ایرانسل 20000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 1000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 2000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 5000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 10000 تومانی

کارت شارژ همراه اول 20000 تومانی

کارت شارژ تالیا 1000 تومانی

کارت شارژ تالیا 2000 تومانی

کارت شارژ تالیا 5000 تومانی

کارت شارژ تالیا 10000 تومانی

کارت شارژ تالیا 20000 تومانی

کارت شارژ رایتل 1000 تومانی

کارت شارژ رایتل 2000 تومانی

کارت شارژ رایتل 5000 تومانی

کارت شارژ رایتل 10000 تومانی

کارت شارژ رایتل 20000 تومانی

کارت شارژ رایتل 50000 تومانی

۲ تعداد کارت مورد نظرتان را انتخاب کنید :

۳ ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید :

ایمیل
موبایل
مرا بخاطر بسپار

۴ بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب کنید :

بانک صادر کننده ی کارت :

عملیات پرداخت با همکاری

انجام می شود

کارت انتخاب شده و صورتحساب شما به شرح زیر است :

نوع کارت
مبلغ کارت
تعداد 1
جمع

دریافت ریز مکالمات سیم کارت های همراه اول

کاربرانی که دارای سیم کارت های دائمی همراه اول می باشند می توانند جهت دریافت اطلاعات کارکرد تلفن همراه خود و دریافت ریز مکالمات خود به یکی از مراکز خدمات ارتباطات درتهران و با اداره مشترکین در سایر شهرستانها مراجعه نمایند . جهت دریافت ریز مکالمات و یا سایر اطلاعات تلفن همراه لازم است که مدارک مورد نیاز را به همراه داشته باشید .

مدارک مورد نیاز دریافت ریز مکالمات

• مراجعه حضوری مالک و یا وکیل قانونی
• ارائه اصل و کپی کارت ملی مالک سیم کارت
• تکمیل و امضای فرممربوطه توسط مالک و یا وکیل قانونی مالک
• در صورت مراجعه وکیل ارائه وکالت نامه مورد قبول الزامی می باشد.

نکات مهم درزمان دریافت ریز مکالمات

در صورت خرید و فروش سیم کارت فقط از تاریخ تنظیم سند به نام مالک جدید ارائه صورت ریز مکالمات به صاحب جدید امکانپذیر می باشد.
در صورت مراجعه وکیل قانونی مالک سیم کارت با وکالتنامه هایی مثل : وکالت کاری ، وکالت خرید و فروش و... تنها درصورتی مجاز به دریافت ریز مکالمات هستند که صراحتا" اخذ ریز مکالمات به همراه شماره سیم کارت در وکالتنامه قید شده باشد .
فقط ریز مکالمات مربوط به 3 دوره آخر کارکرد تلفن همراه قابل ارائه می باشد.
در صورت اعتراض به مبلغ درج شده در صورت حساب میتوانید پس از دریافت ریز مکالمات ، یک شکوائیه به منظور بررسی به صورت مکتوب تنظیم نمائید و به واحد کنترل حساب سیم کارت های دائمی همراه اول ارائه نمائید.
در صورت ریز مکالمات فقط شماره های خروجی نمایش داده می شود و در صورت نیاز به مکالملت ورودی لازم است که از طریق مراجعه قانونی اقدام نمائید.
در صورت انتقال سیم کارت در صورت درخواست صورت ریز مکالمات به علت اینکه مبلغ دوره مربوطه در صورت حساب جدید منعقد می گردد لازم به حضور مالک جدید نیز می باشد.
هزینه رومینگ با توجه به قرارداد منعقد شده با اپراتور مربوطه بر حسب دقیقه محاسبه می گردد.
در صورت استفاده از خدمات انتقال تماس شماره تلفن مربوطه و هزینه مکالمه در قسمت انتقال دهنده درج خواهد شد.